Начало » РИК

РИК

03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

РИК-Перник съобщава че, са постъпили заявления: от следните социологически агенции, които ще извършват социологически проучвания:
Вх. №106 от 30.09.2014г. от „Алфа рисърч" ООД за избирателни секции №: 143200075, 143600007, 143600018

Вх. №107 от 30.09.2014г от „Екзакта Рисърч груп" ЕООД за избирателни секции №: 143200021(гр.Перник), 143200110(гр.Перник), 143200119(с.Дивотино)

Вх. №112 от 01.10.2014г. от „Афис" ООД за избирателни секции №: 14220003(с.Сирищник), 143200009(гр.Перник), 143200090(гр.Перник)

Вх. №119 от 01.10.2014г. от Институт за социални изследвания и маркетинг „МБМД" за секции №: 143200062(гр.Перник), 143200088(гр.Перник), 143200049(с.Рударци)

Вх. №123 от 01.10.2014г. от „Галъп Интернешънъл" за избирателни секции №:

143200115(гр.Перник), 143200043(гр.Перник), 141900006(с.Пещера общ.Земен)

Вх. №124 от 01.10.14 от „Сова 5" АД (Сова Харис)   за избирателни секции №:

143200043(гр.Перник), 143200065(гр.Перник) 

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

График за получаване на изборни материали на 04.10.2014г.

 

001, 002, 003 - Кв. Мошино 1 - 15:05-15:20 ч.

004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 - кв. Мошино 2 и 3 - 15:30 -16:05

011, 012, 013, 014 - кв. Изток - 16:35 - 16:55

015, 016,017,018- кв. Изток  2 ,Изток  4 и Изток 7 -16.15-17.10

019,020 - кв. Изток 3, 5 и 6 - 17:20 - 18:00

021, 022, 023, 024, 025 - кв. Изток  2 ,Изток  4 и Изток 7 -16.15-17.10

026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 - кв. Изток 3, 5 и 6 - 17:20 - 18:00

033, 034 - . Изток  2 ,Изток  4 и Изток 7 -16.15-17.10

035 - кв. Бучино - 14:40 - 14:45

036, 037, 038 - с. Драгичево - 16:00 - 16:15

039, 040 - кв. Църква - 15:00 - 15:10

041 - кв. Църква - 14:50 - 14:55

042, 043, 044 -  кв. Църква - 14:25 - 14:40

045 - кв. Църква - 14:10 - 14:15

046, 047 - с. Студена - 13:20 - 13:30

048 - с. Кралев Дол - 13:50 - 14:00

049- с. Рударци - 15:45 - 15:50

050 - с. Кладница - 15:30 - 15:35

051 - с. Боснек - 12:55 - 13:00

052 - с. Чуйпетлово - 12:40 - 12:45

053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061 - кв. Тева - 13:10 - 13:55

062 - кв. Рудничар - 13:45 - 14:00

063 - Спортна зала „Миньор" - 14:05 - 14:10

064, 065 - кв. Хумни Дол - 13:05 - 13:10

066, 067, 068 - кв. Димова Махала - 12:40 - 12:55

069, 070, 071 - кв. Твърди Ливади - 13:20 - 13:35

072 - кв. Куциян - 14:20 - 14:25

073 - кв. Калкас - 14:35 - 14:45

074 - кв. В.Коларов 1 - 16:40 - 16:45

075 - кв. В.Коларов 1 - 16:25 - 16:30

076, 077, 078 - в. Коларов 2 -16:1 - 16:15 

079, 080- кв. Селото  и кв. Иван Вазов 1 и 2 - 14:45 - 15:15

081, 082 - кв. Иван Вазов 1 и Рено Варош - 14:10 - 14:25

083 - кв. Селото  и кв. Иван Вазов 1 и 2 - 14:45 - 15:15

084 - кв. Иван Вазов 1 и Рено Варош - 14:10 - 14:25

085, 086, 087 - кв. Селото  и кв. Иван Вазов 1 и 2 - 14:45 - 15:15

088 - кв. Варош - 14:35 - 14:40

089, 090, 091, 097, 098, 099 и 100 - кв. Ралица 1 и Каменина - 16:05 - 16:40

101 - кв. Ралица 2 - 16:50 - 16:55

102, 103 - кв. Бела Вода - 12:20 - 12:30

104, 105 - кв. Драгановец -  16:45 - 16:55

106, 107, 108, 109, 110, 111 - кв. Клепало - 15:40 - 16:10

112, 113, 114 - кв. Байкушева - 14:15 - 14:30

115 - Централна Градска част - 16:30 - 16:40

116, 117 - кв. Монте Карло - 16:55 - 17:05

118 км. Люлин - 14:50 - 14:55

119,120 км. Дивотино - 15:05 - 15:35

121 км. Мещица - 15:55 - 16:00

122  с. Витановци - 15:15 - 15:20

123 км. Расник - 17:10 - 17:15

124 - км. Вискяр - 16:20 - 16:25

125 - км. Радуй - 16:45 - 16:50

126, 127, 128 гр. Батановци - 12:40 - 12:55

129 - с. Черна гора - 13:30 - 13:15

130 - с. Богданов дол - 13:55 - 14:00

131, 132 - с. Ярджиловци - 14:15 - 14:25

133 - с. Зидарци - 15:00 - 15:05

134 - с. Лесковец и Планиница - 13:30 - 13:35

135 - с. Селищен дол - 14:35 - 14:40

136 - с. Рударци - 15:45 - 15:50

137 - кв. Монте Карло - 16:55 - 17:05

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК-Перник съобщава че, СИК №143200072 в град Перник, кв. Калкас е преместена от търговски обект „При Бай Мето" в конна база „Давид".
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Перник уведомява избирателите с увредено зрение и увреждания на опорно-двигателен апарат че е определила секциите за гласуване по  общини както следва,

Община Перник

Секция №002 - 1 етаж , осигурен достъп/рампа за инвалиди/ и място за паркиране кв. Изток ул. „Мл. Стоянов №1 ПГТС „арх. Й. Миланов"

Секция №040 - 1 етаж , осигурен достъп/рампа за инвалиди/ и място за паркиране кв. Църква ул. „Д. Благоев" читалище "Просвета"

Секция №116 - 1 етаж , осигурен достъп/рампа за инвалиди/ и място за паркиране гр. Перник  кв. „Монте Карло" 1 ОУ „Св. Иван Рилски"

Лице приемащо заявки в изборния ден :
Емилка Николова - тел. 076/602692 или 076/684240

Ковачевци

№142200004 - Сградата на Дом паметник „Г.Димитров" - с. Ковачевци етаж 1, стълбищна рампа с бариера, обособено място за паркиране

Лице за заявки : Ива Борисова - тел. 0889995954

Трън

№145100002 - ул. „П.Д. Петков" №5 - гр. Трън в сградата на СОУ „Гео Милев" стълбищна рампа с бариера и място за паркиране

Лице за заявки : Райна Драганова - тел. 0888798688

Брезник

№14080003 - Брезник, читалище „Просвещение" пл. „5-ти Септември" №1, картинна галерия, вход за библиотеката

№14080004 - Брезник, читалище „Просвещение" пл.  „5-ти Септември" №1, фояе
изградена стълбищна рампа с бариера и място за паркиране

Заявки на тел. 07751/2014

Земен

Секция №01 - гр. Земен, читалище гр. Земен

тел. за контакти : 07741/2494 , 07741/2184 и 07741/2462

Радомир

Секция №16 - Радомир, ОУ „Христо Смирненски" етаж 1, изградена стълбищна рампа с бариера и място за паркиране

Лице за заявки : Изабела Зарева - тел. 0882/ 477 677

 
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Перник  уведомява всички партии и коалиции  регистрирали кандидатски листи в МИР-14 Перник за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.,че  могат да заявят за регистрация застъпници и заместващи застъпници като подадат заявление по образец.

Към заявлението (Приложение № 39-НС от изборните книжа) задължително се представя списък по образец веxcel формат, в който са заложени контроли (Приложение 1  - Списък на застъпници ) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител.  

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа и списък по образец в excel формат със заложени контроли (Приложение 2  - Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници ), подадени до изборния ден - 4 октомври 2014 г.

 
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА СИК, В КОИТО ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МАШИННО

 

1.В експерименталното машинно гласуване може да участва всеки избирател, независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина. Гласува се първо с хартиената бюлетина, след това - по желание и машинно, като избирателят ясно заявява желанието си на председателя на СИК.

2.В избирателния списък в графа „забележки" се отбелязва, че избирателят е гласувал в експерименталното машинно гласуване.

3.За резултатите от експерименталното машинно гласуване СИК съставя отделен протокол по образец, утвърден с решение на ЦИК. /Приложение №87-НС-ЕМГ /

4.Изпълнител на провеждането на експерименталното машинно гласуване е „СИЕЛА НОРМА"АД. Изпълнителят има задължение да извърши всички необходими дейности,в т.ч.логистика, транспортиране, инсталиране, деинсталиране, тестване, техничеческа поддръжка и оказване на техническа помощ и съдействие, обучения на РИК и СИК и др., за провеждане на експерименталното машинно гласуване.Изпълнителят се ангажира да осигури експертна помощ за СИК като в периода от 6.00 до 24.00 часа на 5 октомври 2014 г. да осигури телефонна линия/и за оказване на техническа помощ/консултации за експлоатация на машините за гласуване, както и технически персонал за поддръжка и съдействие в секциите, където ще се проведе експериментално машинно гласуване. В случай на неотстранима повреда на някоя от основните машини изпълнителят се ангажира в рамките на 40 минути да подмени повредената машина.

За приемане на изпълнението по договора е необходимо  да се подпише протокол между представител на Изпълнителя и съответната СИК за осигурената от изпълнителя техника и изпълнени дейности по инсталиране, деинсталиране, тестване, техническа поддръжка, оказано съдействие и др. при провеждане на  експерименталното машинно гласуване в секциите.
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК ще проведе обучение на СИК на територията на 14 МИР Перник по следния начин :
Земен - 24.09.2014г. - 10:30ч. в читалището
Ковачевци - 24.09.2014г. 14:00ч. в заседателна зала на общината
Радомир - 24.09.2014г. 14:00ч. в младежкия дом
               24.09.2014г. 17:30ч. в младежкия дом
Брезник - 25.09.2014г. 10:00ч. в читалището
Трън - 26.09.2014г. 10:00ч. в читалището
Перник - 25.09.2014г. 17:30ч. зала „Панорама"
              26.09.2014г. 17:30ч. зала „Панорама"
              27.09.2014г. 10:30ч. зала „Панорама"
12.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че до неделя, 14 септември 2014 г. включително, могат да подават заявления за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Образец на заявлението може да бъде намерено в Приложение 17-НС от изборните книжа. Можете да го изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки". Към заявлението се прилагат копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК.
Ако бъдат подадени поне 10 заявления, ще бъде разкрита подвижна избирателна секция, обслужваща Вашето населено място и секционната комисия ще Ви посети в изборния ден. Затова е във Ваш интерес да подадете заявление до 14 септември. В него можете да поискате да гласувате и по настоящ адрес, но в този случай трябва предварително да сте подали и заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 14-НС , което също можете да изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки").
Ако пропуснете да подадете заявление до 14 септември, можете да го направите и до 29 септември, но съществува риск подадените до 14 септември 2014 г. заявления да не са достатъчно на брой и да не бъде разкрита подвижна избирателна секция във Вашето населено място.
Процедурата за гласуване с подвижна избирателна кутия е утвърдена с Решение 881-НС/08.09.2014 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия препоръчва на всички РИК да препубликуват това съобщение на своите интернет-страници.
27.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В редовно обявената консултация при кмета, се определя състава на СИК съгл. съответното решение на РИК. В случай, че неучаствалите парламентарно представени партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове, могат да направят това до 04.09.2014г. при кмета на общината. В случай, че не го направят, кметът изпраща предложение в РИК без поименно предложение.

 

В случай, че неучаствалите парламентарно представени партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове при кмета на общината до 04.09.2014г. вкл., могат да направят това от 05.09.2014г. до 09.09.2014г. вкл., в РИК.

 

В случай, че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 672 от 13 август 2014г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове до 09.09.2014г вкл., се провежда допълнителна консултация за попълване на незаетите места между всички участвали в редовната консултация партии и коалиции (Решение № 673-НС/13.08.2014г. на ЦИК).

 

Допълнителната консултация се провежда при кмета на общината, по реда на Решение № 673-НС/13.08.2014г. на ЦИК, в срок до 10.09.2014г. Кметът на общината внася предложението или документите в РИК, в срок до 10.09.2014г.

 
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 В законоустановеният срок в РИК-Перник няма регистрирани инициативни комитети!
22.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за    участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014г започва от 22.08.2014г и ще се извършва всеки календарен ден от 09,00 часа до 17,00 часа.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи е 02.09.2014г до 18,00 часа.

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол